InfoTCM

Domeniile de specializare inteligenta pentru ciclul strategic 2014-2020: Biochimie; Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu, schimbări climatice, Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Domenii de prioritate publică: Sănătate; Patrimoniu și identitate culturală; Tehnologii noi și emergente.

Proiect sectorial:                     Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor   în cariera de cercetare   

Durata de realizare:                01.11.2017 – 10.12.2018

Beneficiar:                              Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coordonator de de proiect:    Universitatea Politehnica din Bucureşti -UPB

Parteneri:                            

 • P1: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT  Bucuresti
 • P2: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării  - INCDMTM
 • P3: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie
 • P4: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiintelor Biomedicale Victor Babeş
 • P5: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică - ICI
 • P6: Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii de Mașini – ICTCM SA (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)

Obiective

Etapa 1:

 • OS1: Identificarea experienţei existente în UE privind determinarea intensităţii muncii, a gradului de satisfacţie şi a rolului stimulativ al factorilor mediului de lucru specifici ocupaţiilor cu nivel înalt de calificare;
 • OS4: Analiza categoriilor, rolului, impactului şi gradului de influenţă a factorilor profesionali ce influenţează calitatea şi intensitatea muncii asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS8: Identificarea experienţei existente in UE privind monitorizarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale personalului CDI;
 • OS10: Dezvoltarea metodologiei de consultare a comunităţii ştiinţifice şi factorilor de răspundere din CDI în vederea colectării opiniilor şi propunerilor privind elaborarea proiectului de strategie şi formulării de politici specifice gestionării eficiente şi sustenabile a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;
 • OS14: Elaborarea unui plan de comunicare şi organizare a dezbaterilor naţionale;

Etapa 2:

 • OS2: Identificarea unor abordări reprezentative performante care pot servi drept „bune practici”;
 • OS3: Elaborarea unui studiu comparativ şi de bune practici la nivelul UE privind determinarea intensităţii muncii, a gradului de satisfaţție şi a rolului stimulativ al factorilor mediului de lucru specifici ocupaţiilor cu nivel înalt de calificare;
 • OS6: Elaborarea unui raport de analiză privind categoriile, rolul, impactul şi gradul de influenţă a factorilor profesionali ce influenţează calitatea şi intensitatea muncii; asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile din CDI;
 • OS8: Identificarea experienţei existente în UE privind monitorizarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale personalului CDI;
 • OS5: Analiza factorilor motivaţionali privind rolul şi nivelul de influenţă al acestora în creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS7: Elaborarea unui raport de analiză şi unor studii de caz aprofundate privind factorii motivaţionali privind rolul şi nivelul de influenţă al acestora în creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS11: Consultarea comunităţii ştiinţifice şi a factorilor de răspundere din CDI privind elaborarea proiectului de strategie şi formulării de politici specifice gestionării eficiente şi sustenabile a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;

Etapa 3:

 • OS7: Elaborarea unui raport de analiză şi unor studii de caz aprofundate privind factorii motivaţionali privind rolul şi nivelul de influenţă al acestora în creşterea performanţelor şi a gradului de satisfacţie în ocupaţiile specifice din CDI;
 • OS9: Proiectarea unei metodologii inovative de monitorizare şi evaluare a performanţelor profesionale ale personalului CDI;
 • OS12: Elaborarea unui proiect de strategie privind gestionarea eficientă şi sustenabilă a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;
 • OS13: Formularea de politici specifice gestionării eficiente şi sustenabile a resursei umane din domeniul CDI, de creştere a performanţei profesionale şi a gradului de satisfacţie în cariera de cercetare ştiinţifică;

Etapa 4:

 • OS15: Elaborarea şi multiplicarea materialelor de informare;
 • OS16: Organizarea şi desfăşurarea a 4 dezbateri naţionale privind rezultatele obţinute  şi a documentelor elaborate;

Etapa 5:

 • OS15: Elaborarea şi multiplicarea materialelor de informare;
 • OS16: Organizarea şi desfăşurarea a 4 dezbateri naţionale privind rezultatele obţinute şi a documentelor elaborate;

  

Relatii la telefon 0735.786.114; E-mail: ictcm@ictcm.ro

Copyright (c) 2018 - ICTCM S.A. - Toate drepturile rezervate
Ultima actualizare:17 September 2019.

www.ictcm.ro - Visitors (this year) - 25495

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions