Proiect sectorial:          Cercetari privind dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrata a resursei naturale de lana. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe baza de lana de oaie in domeniul constructiilor

Durata de realizare:    01.11.2017 – 10.12.2018

Beneficiar:                  Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coord. de proiect:      CP: INCD URBAN-INCERC Bucuresti

Parteneri:                    P01: SC ICTCM SA Bucuresti  (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)

                                   P02: INCDTP Bucuresti

                                   P03: CIT-IRECSON Bucuresti

                                   P04: SC MINET SA

                                   P05: ICDCOC Palas

                                   P06: ICCF Bucuresti

 

Etapa I:                     perioada de realizare: 01.11 – 10.12.2017

Obiective, activitati, rezultate.

Etapa 1 a proiectului, intitulata „Analiza strategiilor si politicilor existente la nivel national, european si international în domeniul valorificării integrate a resursei naturale de lână de oaie, cu prioritate în domeniul constructiilor. Analiza si evaluarea potentialului national al resursei naturale de lână de oaie” urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate:

  • Raport de sinteză a politicilor, instrumentelor, mecanismelor si practicilor existente privind valorificarea integrată a resursei naturale de lână de oaie în domeniile identificate;
  • Raport de cercetare centralizator al activitătilor din cadrul Etapei 1.

Sunt prevazute 4 activitati principale:

  • Activitatea 1.1. Analiza tendintelor mondiale si europene în procesarea lânii de oaie; identificarea domeniilor de aplicabilitate cu potential maxim în contextul valorificării eficiente a resursei naturale de lână în domeniul constructiilor, etansărilor - pâslă, farmacie si cosmetică – lanolină.

Activitate P01: Contributii la analiza tendintelor mondiale si europene pentru utilaje de procesarea lânii, în contextul valorificării eficiente în domeniul constructiilor

  • Activitatea 1.2. Analiza tendintelor pe plan national privind necesitatea si posibilitatea obtinerii de produse eco-inovative bazate pe resursa naturală de lână de oaie pentru domeniul constructiilor în contextul strategiilor nationale si, cu precădere, a Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare si Inovare a României până în anul 2020.

Activitate P01: Contributii la analiza tendintelor pe plan national privind necesitatea si posibilitatea obtinerii de produse eco-inovative bazate pe resursa naturală de lână pentru domeniul constructiilor în contextul strategiilor nationale si, cu precădere, a Strategiei Nationale de Cercetare-Dezvoltare si Inovare a României până în anul 2020.

  • Activitatea 1.3. Identificarea, analiza si evaluarea potentialului de resursă naturală de lână de oaie si a arealului definitoriu: locatie, cantităti, calitate, colectare, sortare, prelucrare primară, valorificări locale, impact asupra mediului, impact asupra comunitătilor locale, gestionarea deseurilor.

Activitate P01: Contributii la identificarea, analiza si evaluarea potentialului de resursă naturală de lână si a arealului definitoriu: locatie, cantităti, calitate, colectare, sortare, prelucrare primară, valorificări locale, impact asupra mediului, impact asupra comunitătilor locale, gestionarea deseurilor.

  • Activitatea 1.4. Identificarea, analiza si evaluarea potentialului industrial de valorificare integrată a resursei naturale de lână de oaie, a infrastructurilor existente specifice procesării lânii de oaie, stării lor tehnologice si functionale, posibilităti de retehnologizare, asigurare a protectiei mediului si gestionării deseurilor.

Activitate P01: Contributii la identificarea, analiza si evaluarea potentialului industrial de valorificare integrată a resursei naturale de lână, a infrastructurilor existente specifice procesării lânii, stării lor tehnologice si functionale, posibilităti de retehnologizare, asigurare a protectiei mediului si gestionării deseurilor.

Copyright (c) 2018 - ICTCM S.A. - Toate drepturile rezervate
Ultima actualizare:22 June 2020.

www.ictcm.ro - Visitors (this year) - 40921

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions