Programe NATIONALE SI internationale DESFASURATE

 

Programe PHARE si Comunitare

In cadrul colaborarii cu Fundatia Internationala de Management (FIMAN), CITAf a elaborat 6 proiecte finantate din fonduri PHARE In cadrul programelor: PAEM, FIDEL, CERT si LIEN

 

Programul de Masuri Active pentru Combaterea Somajului - PAEM Colibasi, judetul Arges (1996-1998)

Finantator: Comunitatea Europeana - Program PHARE.

Durata: (1996-1997).

Rezultatele obtinute In urma implementarii acestui proiect sunt:

- Infiintarea unui Incubator de Afaceri In cadrul caruia se creeaza 57 de locuri de munca prin Infiintarea de noi Intreprinderi sau sprijinirea celor existente;

- Infiintarea unui Centru de Mediere a Muncii si Dispecerat de Forta de Munca-Colibasi, care are ca obiectiv plasarea a 280 de persoane In locuri de munca vacante sau nou create;

- Infiintarea unui Club al Somerilor - 120 de persoane fara un loc de munca au fost incluse In program.

 

Programul de Masuri Active pentru Combaterea Somajului PAEM Pucioasa, judetul Dambovita (1996-1998)

Finantator: Comunitatea Europeana - Program PHARE.

Durata: (1996-1997).

Rezultatele obtinute In urma implementarii acestui proiect sunt:

- Infiintarea unui Centru de Servicii pentru comunitate;

- Infiintarea unui Centru de Formare Antreprenoriala cu scopul de a dezvolta spiritul antreprenorial si asigurarea unor servicii de consiliere In afaceri;

- Infiintarea unui Centru de Mediere a Muncii-Pucioasa.

 

Programul FIDEL - Fondul de sprijinire a initiativelor de dezvoltare economica locala - Centrul de Dezvoltare si Promovare a Intreprinzatorilor si Producatorilor Agricoli Locali-DIPAL (1997-1999)

Finantator: Comunitatea Europeana - Program PHARE.

Durata: (1997-1998).

Rezultatele obtinute In urma implementarii acestor proiecte sunt: Infiintarea unui Centru de Dezvoltare si Promovare a Intreprinzatorilor si Producatorilor Agricoli, cu scopul satisfacerii nevoii de informatii a Intreprinzatorilor, promovarii produselor agricole si cele traditionale locale si a sprijinirii producatorilor agricoli locali prin prestarea de lucrari specifice acestui sector.

Centrul sustine dezvoltarea sectorului Intreprinderilor mici si mijlocii In domeniul productiei si serviciilor orientate catre valorificarea potentialului local si a satisfacerii nevoilor locale de servicii.

Activitatile Centrului se pot Incadra In trei entitati distincte:

- Agentia de informare si promovare

- Targ saptamanal

- Prestari servicii producatorilor agricoli

 

Programul CERT (FILT) - Fondul initiativelor locale In turism - Promovarea si valorificarea potentialului balneo-climateric si turistic al orasului Cacica - Cacica (1999)

Finantator: Comunitatea Europeana - Program PHARE.

Durata: (1997-1998).

Prin acest proiect s-a Infiintat Centrul de informare, promovare si instruire In domeniul turismului ca o alternativa viabila la Imbunatatirea serviciilor turistice In zona, la promovarea si integrarea orasului Cacica In circuitul turistic national si international. Scopul proiectului a fost acela de a pune In valoare factorii naturali ai zonei, fondul turistic si balnear prin promovarea turismului local si actiuni complementare desfasurate Intre organismele reprezentative din sectorul privat si cel de stat, care conduc la dezvoltarea eonomica si sociala a zonei.

 

Programul PHARE - LIEN - Program de informare, asistenta sociala si cursuri de calificare pentru femeile din comunitatea rromilor, satul Faget, judetul Arges (1999)

Finantator: Comunitatea Europeana - Program PHARE.

Durata: (1998 - 10 luni).

Proiectul - Centru de informare, asistenta medicala si sociala, calificare si recalificare a femeilor- vine In sprijinul femeilor din comunitatea rromilor din satul Faget, judetul Arges, care nu au o calificare corespunzatoare fata de cerintele de pe piata fortei de munca si nu dispun de mijloacele necesare unui trai decent.

 

Programul de Redistribuire a Fortei de Munca (2000)

Proiectul: Servicii de consultanta pentru Infiintarea de mici Intreprinderi

Finantator: - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Directia de Forta de Munca si Somaj a Judetului Ilfov.

Durata: (1998 - 1999, 12 luni).

Prin proiect s-a urmarit dezvoltarea spiritului antreprenorial si familiarizarea somerilor cu modul de organizare a unei Intreprinderi pentru ca ea sa supravietuiasca si sa se dezvolte Intr-o economie de piata.

 

Programul PROGRES (2000)

Proiectul -Program de instruire a managerilor societatilor comerciale cu capital de stat si privat din judetul Calarasi- care s-a derulat In orasul Calarasi, avand ca parteneri Fundatia LABOR.

 

Programul de Redistribuire a Fortei de Munca (2001) 

Proiectul "Servicii de consultanta pentru Infiintarea de mici Intreprinderi" gestionat de AJOFM, In anul 2001, derulat In Bucuresti pentru somerii disponibilizati prin ordonanta 9/1997.

 

Programul Leonardo da Vinci (Program de formarE profesionala)

 

Tehnologii informationale si de comunicare In sprijinul IMM (INFOTECH) (1999)

Parteneri:

- University of Wolverhampton, Marea Britanie

- Veb Consult srl, Italia

- Dudok College, Olanda

- Fundatia -Consortiul pentru Dezvoltare Locala- Mioveni

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania - CNIPMMR

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea tehnologiei informatiei si a abilitatilor de comunicare pentru sprijinirea si dezvoltarea Inteprinderilor Mici si Mijlocii.

Proiectul a urmarit: transferul de know-how In domeniul tehnologiei informatiei, Imbunatatirea nivelului cunostintelor si abilitatilor de comunicare In cadrul IMM-urilor, dezvoltarea sectorului IMM-urilor prin implementarea conceptului de tehnologie a informatiei, reducerea discrepantelor existente In domeniul tehnologiei informatiei Intre situatia IMM-urilor din Romania si cea din tarile dezvoltate din CE, formarea unor experti din cadrul organizatiilor de IMM In domeniul tehnologiei informatiei.

 

Instruirea profesionala, orientarea si insertia femeilor (FEMM-IN) (1999-2000)  

Parteneri

- Veb Consult-Italy

- Consorzio Europeo Per la Formatione-Italy

- Instituto de Soldatura e Qualidade - Portugalia

Prin acest proiect, s-a urmarit dezvoltarea metodologiilor si materialelor de formare pentru grupe diferite de femei, pentru a le deschide noi perspective profesionale si a facilita integrarea In viata profesionala a femeilor si a barbatilor din zone rurale, unde accesul la instruire este limitat. O atentie deosebita va fi acordata femeilor care Isi reiau activitatea profesionala dupa o perioada de inactivitate.

 

Pro-System-Training of Project Managers in Information Integrated System Field (proiect de mobilitate): (1999) 

Parteneri

- Entente-UK

- Odense Technical College-Denmark

- University of Central Lancashire-UK

Proiectul a urmarit instruirea managerilor IMM-urilor In sistemele informatice integrate

 

WINN – Women in Business Development (proiect de mobilitate) (2000): 

Parteneri:

- Veb Consult

- Consorzio Europeo per la Formatione-Italy

- Nieuwe Media School-Belgia

- NI-CON-Danemarca

Prin acest proiect s-a urmarit instruirea femeilor de afaceri Intr-un context international, respectiv cel al partenerilor din proiect.

 

Train-Gis - Training Program for Local and Public Administration in Using Geographical Information and Spatial Database (2000-2003) 

Parteneri:

- GEOSYSTEM GmbH-Germania

- Techniche Universitat Munchen-Germania

- ESRI Nederland B.V.-Olanda

Proiectul s-a adresat atat persoanelor din administratia publica locala responsabile de utilizarea GIS, cat si persoanelor de decizie, responsabile de planificarea si gestionarea resurselor.

 

Parteneriate In cadrul Programului Leonardo da Vinci: 

CITAf a fost partener In urmatoarele proiecte:

Train the Trainers Programme for financial Engineering and Ways of Accesing Financial Resources for SMEs (proiect de mobilitate) (2003).

Train the Trainers Programme for Business Consultants for SMEs (proiect de mobilitate) (2003).

Grain d-Entrepreneurs (proiect pilot) (2001-2002).

Placexport (Plasarea studentilor pe piata fortei de munca) (2000-2002).

EINET (Retea Internationala Europeana pentru Instruirea Antreprenoriala) (2000-2002).

MISS - Managementul Inovarii prin software social si invatare colaborativa (2007-2009)

 

Programul de Reconversie a Fortei de Munca gestionat de Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca

Incubator de afaceri pentru persoanele disponibilizate din armata (2003-2005)

 

PROGRAMUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 

Programul INFRATECH

Proiect de dezvoltare institutionala (2004-2005)

Proiect de servicii oferite firmelor incubate-(2006-2007)

 

Programul INVENT

Sistem de separare a fazei solide din aerodispersii In instalatii avansate de gazeificare a biomasei (2005-2006)

 

Programul CEEX

Generarea sinergiilor pozitive In Intreprinderile industriale prin armonizarea binomului cultura organizationala-strategia firmei, In vederea obtinerii unui trend evolutiv spre competitivitate si excelenta (2006-2008)

 

Programul PN II

Platforma Integrata pentru pentru explorarea mediului colaborativ de lucru (MCL/CWN) bazata pe o structura ontologica specifica, orientata pe cerintele IMM-urilor manufacturiere si de servicii - PIMECIM (2008- 2011)

Sisteme si mecanisme colaborative specifice clusterelor economice in economia bazata pe cunoastere—CLUSTINOVA (2008-2011)

 

Strategie si perspective

 

Ca perspective de dezvoltare, activitatea CITAf va continua In domeniile prezentate anterior, concentrandu-se pe ofertarea si prestarea serviciilor de consultanta pentru:

- identificarea unor proiecte de dezvoltare la nivel local cu impact In plan social si economic;

- atragerea unor noi programe complementare acestor proiecte;

- crearea unei noi dimensiuni a activitatii centrului prin cresterea calitatii serviciilor oferite atat firmelor incubate, cat si clientilor din afara incubatorului, pentru a putea face fata competitiei din ce In ce mai ridicate;

- diversificarea activitatii, dezvoltarea transferului de know-how si largirea sferei de actiune pentru atragere de noi clienti.

 

Copyright (c) 2018 - ICTCM S.A. - Toate drepturile rezervate
Ultima actualizare:06 August 2020.

www.ictcm.ro - Visitors (this year) - 42170

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions