Proiect sectorial:     Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare  orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi

Durata de realizare: 01.11.2017 – 10.12.2018

Beneficiar:               Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare

Coord. de proiect:    Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului- Bucureşti- INCDPM Bucureşti.

Parteneri:                P1 - Universitatea Politehnica din Bucureşti, UPB

                              P2 - CEPROCIM SA           

      P3 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii     destinate  Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA

      P4 - Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii de Masini- ICTCM SA – ICTCM SA (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)

 

 Obiectivele, etapele, activităţile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare, termenele de realizare şi responsabilităţile partenerilor:

An

Etape/ Obiective/ Categoria de activitate/ Denumirea Activităţii/ Participanţi

Responsabilitate

Rezultate

Raportare/Termene

2017

Etapa I

Identificarea, caracterizarea şi maparea gropilor de gunoi/ Obiectiv: Maparea gropilor de gunoi funcţie de compoziţia deşeurilor și a cantităților de deșeuri

CO = RD

P1, P3 = RL

 

Raport  privind maparea gropilor de gunoi conforme şi neconforme şi a staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţie şi cantităţi lunare, anuale rezultate

 

 

 

 

 

Raport intermediar

08.12.2017

 

 

Raport final

30.06.2018

Activitatea I.1 Identificarea gropilor de gunoi neconforme şi careacterizarea distribuţiei pe tipuri de deşeuri

CO=RD

P1, P3 = RL

Activitatea I.2 Identificarea posibilităţilor de selectare a deşeurilor din gropile de gunoi

CO=RD

P1, P3 = RL

Activitatea I.3. Maparea gropilor de gunoi neconforme funcţie de distribuţia deşeurilor

CO=RD

P1, P3 = RL

Activitatea I.4. Realizarea unei baze de date cu gropile conforme şi neconforme cu identificarea distribuţiei deşeurilor prezente

CO=RD

P1, P3 = RL

2017

Etapa a II-a

Identificarea, caracterizarea nămolurilor orăşeneşti şi maparea staţiilor de epurare în funcţie de caracteristicile nămolurilor prin grupare pe tipuri de nămoluri/ /Obiectiv: Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţia nămolurilor şi a cantităţilor de nămoluri rezultate

P1 = RD

CO, P2, P3, P4 = RL

Raport intermediar

08.12.2017

 

 

Raport final

30.06.2018

Activitatea II.1. Identificarea staţiilor de epurare orăşeneşti şi determinarea cantităţilor săptămânale, lunare, anuale de nămol rezultat din staţiile de epurare orăşeneşti şi clasificare funcţie de caracteristici şi a cantităţilor de nămol rezultat

P1 = RD

CO, P2, P3, P4 = RL

Activitatea II.2. Identificarea unor modele de nămoluri şi a cantităţilor de prelucrat

P1 = RD

CO, P2, P3, P4 = RL

 

Activitatea II.3. Gruparea staţiilor de epurare pe compoziţii şi cantităţi de nămoluri rezultate în vederea realizării unor tehnologii specifice de valorificare

P1 = RD

CO, P2, P3, P4=RL

2018

Etapa a III-a

Elaborare tehnologii de valorificare pentru tipuri de deşeuri şi nămoluri – validare tehnologie pe model experimental/pilot/ Obiective:  Identificarea tehnologiilor de tratare/valorificare pentru deşeuri din depozitele de deşeuri şi a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; Demonstrare tehnologii de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri; Validare tehnologii de valorificare

P2 = RD

CO, P1, P3,

P4=RL

Studiu privind tehnologiile de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri

 

Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare pe tipuri de deşeuri: plastic, neferoase, sticlă, DEEE-uri

 

Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare nămoluri din staţiile de epurare orăşeneşti

 

Raport validare tehnologii de valorificare deşeuri: plastic, sticlă, neferoase, DEEE-uri

 

Raport validare tehnologii de valorificare nămoluri

Raport intermediar

08.12.2017

 

 

Raport intermediar

30.06.2018

 

 

 

Raport final

10.12.2018

Activitatea III.1. Elaborare tehnologii specifice pe tipuri de deşeuri ( sticlă, plastic, neferoase, DEEE-uri, nămoluri menajere) de tratare şi valorificare

P2 = RD

CO, P1, P3,

P4=RL

Activitatea III.2. Testare tehnologie tratare şi valorificare deşeuri în regim demonstrator/pilot

P2 = RD

CO, P1, P3,

P4=RL

Activitatea III.3. Validare tehnologii

P2=RD

CO, P1, P3,

P4 = RL

2018

Etapa a IV-a

Soluţii pentru reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme/ Obiective: Reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme

P3 = RD

CO, P1, P2, P4 = RL

Studiu privind soluţii aplicabile pentru reconstrucţia ecologică

 

Termen: 10.12.2018

Raport intermediar

08.12.2017

 

Raport intermediar

30.06.2018

 

Raport final

10.12.2018

Activitatea IV.1. Identificare şi analiză a soluţiilor de reconstrucţie ecologică

P3 = RD

CO, P1, P2, P4 = RL

Activitatea IV.2. Testare soluţie în regim demonstrator/pilot

P3 = RD

CO, P1, P2, P4 = RL

2018

Etapa a V-a

Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri/ Obiectiv: Diseminarea rezultatelor proiectului

CO, P1, P2, P3 = RD

1 Conferinţă naţională

3 conferințe regionale

 

 

Raport final

10.12.2018

 

  Categoriile de rezultate, pe etape şi modul de utilizare a acestora de către parteneri:

În cadrul proiectului se preconizează obținerea următoarelor rezultate:

Nr

ETAPĂ

REZULTATE

1

Identificarea, caracterizarea şi maparea gropilor de gunoi

 

Raport privind maparea gropilor de gunoi conforme şi neconforme şi a staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţie şi cantităţi lunare, anuale rezultate

2

Identificarea, caracterizarea nămolurilor orăşeneşti şi maparea staţiilor de epurare în funcţie de caracteristicile nămolurilor prin grupare pe tipuri de nămoluri

 

3

Elaborare tehnologii de valorificare pentru tipuri de deşeuri şi nămoluri – validare tehnologie pe model experimental/pilot

 

 

           

Studiu privind tehnologiile de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri

Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare pe tipuri de deşeuri: plastic, neferoase, sticlă, DEEE-uri

Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare nămoluri din staţiile de epurare orăşeneşti

Rapoarte validare tehnologii de valorificare deşeuri: plastic, sticlă, neferoase, DEEE-uri

Rapoarte validare tehnologii de valorificare nămoluri

4

Soluţii pentru reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme

Studiu privind soluţii aplicabile pentru reconstrucţia ecologică

5

Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri

Rapoarte  privind organizarea unei conferințe la nivel național pentru dezbaterea documentelor rezultate cu factorii intersați și 3 conferițe la nivel regional pentru dezbaterea documentelor rezultate cu factorii intersați

Rezultatele proiectului pot fi aplicate de către:

  • Ministerul Cercetării şi Inovării pentru adaptarea structurii şi obiectivelor din programele naţionale de cercetare-dezvoltare, dar şi cele educaţionale referitoare la domeniul gestionării integrate a deşeurilor;
  • Autorităţile centrale interesate (Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Consilii Judeţene şi Consilii Locale) pentru soluţionarea problemelor de reciclare/valorificare a deşeurilor şi nămolurilor orăşeneşti în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri depozitate în depozitele de deşeuri conforme şi soluţionarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme;
  • Operatori economici privaţi implicaţi în procesul de colectare şi reciclare prin adoptarea tehnologiilor moderne, conform BAT/BREF;
  • Comunitatea științifică din domeniu, pentru dezvoltarea unui parteneriat mai larg și mai eficient între companii și unitățile de cercetare publice și private pentru a dezvolta proiecte comune.

Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza atât înainte cât şi în timpul etapei de Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri. În acest sens vor fi organizate: 1 Conferintă la nivel national (în Bucuresti) si 3 Conferinte regionale (Cluj, Bacău, Tulcea)

Copyright (c) 2018 - ICTCM S.A. - Toate drepturile rezervate
Ultima actualizare:02 June 2020.

www.ictcm.ro - Visitors (this year) - 38746

Currently are 5 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions